= Sembilang National Park, 7 Mammals, reptiles and fish

Sembilang National Park

7 Mammals
       
Catopuma-temminckii-01-200 Cervus-unicolor-01-200

Elephas-maximus-sumatrana-01-200

Hylobates-syndactylus-01-200

Catopuma temminckii
Golden Cat
Kucing mas
Cervus unicolor
Sambar deer
Rusa sambar
Elephas maximus sumatrana Sumatran Elephant
Gajah Sumatera
Hylobates syndactylus Siamang
Siamang
       
       

Panthera-tigris-sondaica-01-200

Tapirus-indicus-01-400

Orcaella-brevirostris-01-200  
Panthera tigris sumatrae Sumatran Tiger
Harimau sumatera
Tapirus indicus
Malayan Tapir
Tapir
 Orcaella brevirostris
Freshwater dolphin
Lumba-lumba air tawar