– Ujun Kulon National Parks 25 Mammals

Ujun Kulon National Park

25 Mammals

Tupaia-glis--01-200

Cynocephalus-variegatus

Cynopterus-brachyotis-01-200 Pteropus-vampyrus-01-200

Tupaia glis,
Common Tree Shrew

Cynocephalus-variegatus, ColugoKubang,
Tando,
Walang Keke

Cynopterus brachyotis, Lesser dog-faced fruit bat

Pteropus-vampyrus,
Fruit Bats, Flying Fox
Kalong

Macaca-fascicularis-01-200 Presbytis-comata-01-200 Trachypithecus-auratus-01-200 Hylobates-moloch-01-200
Macaca fascicularis
Crab-eating Macaque
Kera kera

Presbytis-comata,
Javan Surili

 Trachypithecus auratus
  Javan Lutung,
Langur
, Lutung budeng

 Hylobates-moloch,
Silvery Gibbon

Nycticebus-coucang-01-200
Dugong-dugon Panthera-pardus-melas-01-200 Prionailurus-viverrinus-01-200  Nycticebus coucang     Greater Slow Loris Kukang, Malu-malu

Dugong dugon
 Dugong
 Duyung

Panthera-pardus-melas, Javan leopard

   Prionailurus viverrinus     Fishing cat Kucing bakau Amblonyx-cinereus-01-200 Arctictis-binturong-01-200 Paradoxurus-hermaphrodites-01-200 Amblonyx cinereus,
Oriental small-clawed otter

Arctictis-binturong, Binturong

Paradoxurus hermaphroditus,
Asian Palm Civet


Dicerorhinus-sumatrensis-01-200 Bos-javanicus-01-200 Cervus-timorensis-01-200 Muntiacus-puntoensis-01-200 Dicerorhinus Javanicus
Javan Rhinoceros
Badak Jawa
  Bos javanicus Banteng Banteng Cervus timorensis Rusa Deer Rusa Timur

 ....  read more