Heliconia narinensis

Heliconia narinensis     Zingiberaceae
 

Heliconia narinensis

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia mutisiana

Heliconia mutisiana     Zingiberaceae
 

Heliconia mutisiana

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia mooreana

Heliconia mooreana     Zingiberaceae
 

Heliconia mooreana

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia metallica

Heliconia metallica     Zingiberaceae
 

Heliconia metallica

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia meridensis

Heliconia meridensis     Zingiberaceae
 

Heliconia meridensis

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia mathiasiae ‘Pacal’

Heliconia mathiasiae ‘Pacal’     Zingiberaceae
 

Heliconia mathiasiae 'Pacal'

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia mathiasiae ‘Mildred’

Heliconia mathiasiae ‘Mildred’     Zingiberaceae
 

Heliconia mathiasiae 'Mildred'

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia mathiasiae

Heliconia mathiasiae     Zingiberaceae
 

Heliconia mathiasiae

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia mariae x pogonantha holerythra ‘Bushmaster’

Heliconia mariae x pogonantha holerythra ‘Bushmaster’     Zingiberaceae
 

Heliconia mariae x pogonantha holerythra 'Bushmaster'

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm

Heliconia mariae

Heliconia mariae     Zingiberaceae
 

Heliconia mariae

http://www.heliconiasocietypr.org/heliconia_cultivars1.htm